KONGRE YÜRÜTME KURULUNDAN

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Bilim İnsanları, Değerli Sektör Temsilcileri ve Sanayiciler;

Sizleri, 12-13 Eylül 2024 tarihlerinde Zonguldak Dedeman Hotel'de düzenlenecek olan Türkiye 23. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi’ne davet etmekten kıvanç duyuyoruz. 

Taşkömürünün, Uzun Mehmet tarafından Kdz. Ereğli'nin Kestaneci köyünde 8 Kasım 1829 tarihinde bulunduğu göz önüne alındığında, Zonguldak havzasının geçmişi 195 yıl öncesine dayanmaktadır. Türkiye Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi 1978 yılından bu yana iki yılda bir yapılmaktadır. Ulusal ölçekte başlayan bu kongre, kömür madenciliğinin hemen hemen her yönü ile ilgilenen ve dünyanın her yerinden madencilerin katıldığı uluslararası bir organizasyona dönüşmüş bulunmaktadır. Başlangıcından bu güne kadar kömür kongrelerinde 838 adet yerli, 103 adet yabancı bildiri sunulmuştur.

Türkiye 23. Uluslararası Kömür Kongresi’nin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bu kongrede de, öncekilerde olduğu gibi, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle tartışılacaktır. Ayrıca; sektördeki teknolojik gelişmelerin sergileneceği “Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” de kongre süresince ziyaret edilebilecektir.

Zonguldak’ta 1924 yılında “Yüksek Maden Mühendis Mektebi” ile başlayan maden mühendisliği eğitiminin 100. yılında bu önemli organizasyona katılmanızı ümit eder, kongreye bilimsel katkılarınızı bekleriz.

 

28.03.2024

Bildiri Özet Teslimi

04.04.2024

Özetlerin Kabul Bildirimi

30.06.2024

Tam Metin Bildirilerin Teslimi

28.07.2024

Tam Metin Bildirilerin Kabulü

11.08.2024

Kongre Programı

Sponsorlar

Sergi Firmaları